Jeugdgezondheidszorg op onze school

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige van GGD Gelderland-Zuid helpen mee om leerlingen gezond te houden. Zij doen onderzoek, geven advies en wijzen de weg naar goede hulp, als dit nodig is.

Wie werken van de GGD op onze school?

Jeugdarts                                               Jeugdverpleegkundige                          
Ellen van Est                                               Femke de Leeuw

evanest@ggdgelderlandzuid.nl               fdeleeuw@ggdgelderlandzuid.nl

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige zijn via mail goed te bereiken. Wilt u een afspraak met hen maken? Bel dan naar het Planbureau van de Jeugdgezondheidszorg: (088) 144 74 00 (bereikbaar op werkdagen tussen 08.30-16.00 uur).

Wanneer heeft een leerling te maken met de Jeugdgezondheidszorg van de GGD?

In klas 2
De leerlingen vullen op school een vragenlijst in over hun gezondheid. De jeugdverpleegkundige of jeugdarts nodigt iedere leerling daarna apart uit voor een gesprek om de antwoorden te bespreken. Ook meet en weegt hij/zij de (aangeklede) leerling.
Klas 3 (vmbo) of klas 4 (havo/vwo)
De leerlingen vullen op school de digitale gezondheidscheck in. Heeft een leerling zelf vragen? Of geeft een leerling antwoorden die vragen om meer uitleg? Dan ontvangt de leerling een uitnodiging voor een gesprek met de jeugdverpleegkundige. De leerling krijgt dan een advies of een verwijzing naar een andere professional die kan helpen.

Als een leerling door ziekte langdurig of vaak verzuimt. De leerling en zijn/haar ouders ontvangen dan een uitnodiging voor een gesprek met de jeugdarts. Samen kijken zij hoe de leerling zo goed mogelijk kan blijven deelnemen aan het lesprogramma. Dit om te voorkomen dat de leerling ver achterop raakt op de lesstof of uitvalt op school. De jeugdarts zoekt samen met de leerling en ouders/verzorgers naar gewenste hulp of zorg als dat nodig is.

Iedereen kan een afspraak maken
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is er voor alle leerlingen en ouders. En de JGZ is gratis. Heeft een leerling een vraag over opvoeding, groei en/of ontwikkeling? Heeft u als ouders behoefte aan contact? Maak gerust een afspraak!

Samenwerking

Als het kan, neemt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige deel aan het zorgoverleg op school. Daar bespreken professionals samen welke extra ondersteuning een leerling mogelijk nodig heeft. Het kan gebeuren dat de school (mentor, zorgcoördinator) een leerling naar het team van de Jeugdgezondheidszorg doorverwijst. Bijvoorbeeld als een leerling veel verzuimt. Wij laten u dit altijd vooraf weten.

Liever geen contact?

Stelt u geen prijs op de standaardonderzoeken van de JGZ? Geef dit dan door via het Planbureau van de Jeugdgezondheidszorg: (088) 144 74 00 of planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl

Meer informatie?

Op www.ggdgelderlandzuid.nl vindt u onder ‘Jeugd & Opvoeden’ meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg. Hier vindt u ook de vragenlijsten voor het voortgezet onderwijs.
Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat informatie over de activiteiten van het Gezonde Schoolteam. Zoals over gezonde schoolkantines, rookvrije scholen en alcoholpreventie.
Op JouwGGD.nl kunnen jongeren terecht voor informatie en (anonieme) chatgesprekken over hun gezondheid, relaties, seksualiteit, genotmiddelen, enzovoort.