vwo

Op het Van Lodenstein College wordt ook het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) aangeboden. De zesjarige vwo-opleiding is te verdelen in onder- en bovenbouw. De eerste fase (onderbouw) bestaat uit de leerjaren 1, 2 en 3 en de tweede fase (bovenbouw) bestaat uit de leerjaren 4, 5 en 6.   Het vwo bereidt leerlingen voor op een studie aan een universiteit. Uiteraard kun je met een vwo-diploma ook verder in het hbo. Een vwo-leerling is leergierig en op zoek naar diepere achtergronden van allerlei vraagstukken. Er wordt duidelijk een beroep gedaan op het inzicht van leerlingen.
Aan het eind van het derde leerjaar moeten de vwo-leerlingen kiezen uit vier profielen:

Het bovenbouwprogramma bestaat uit een algemeen deel, een profieldeel en een vrij deel. In de bovenbouw wordt er lesgegeven in een zogenaamd studiehuisconcept. Naast reguliere lessen zijn leerlingen bezig met het verwerken van opdrachten in hun eigen tijd, binnen in de mediatheek, een onderwijsleerruimte of elders. Alle bovenbouwjaren zijn examenjaren. Vanaf het vierde leerjaar tellen de cijfers mee voor het schoolexamen. In deze Tweede Fase worden ook andere toetsvormen gebruikt, zoals praktische opdrachten of handelingsdelen.
Op het vwo kunnen leerlingen in het vrije deel naast de reguliere schoolvakken ook kiezen voor het vak Religie, Mens & Samenleving. Dit examenvak beoogt een serieuze verdieping op thema’s die met religie en wereldgodsdiensten te maken hebben en wordt afgesloten met een schoolexamen.

vwo-plusklas

Naast het reguliere onderwijs in de onderbouw van het vwo biedt het VLC projectmatig onderwijs aan ten behoeve van de meerbegaafde leerlingen. Zij kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan de plusklas, waarbij ze twee tot drie uur per week tijdens reguliere lesuren werken aan een uitdagend en vakoverstijgend project.
In de plusklas werken leerlingen uit klas 1, 2 en 3 samen aan een bepaald project. Dat kan gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen, zoals Bijbelse archeologie, de staat Israël, nucleaire verrijking, duurzame energie, digitale didactiek, robotica, 3D-printing, enzovoorts. Als het even kan bezoeken we hiervoor een relevant bedrijf of een universiteit. Ook hebben we inmiddels eigen faciliteiten, zoals robots en programmeersoftware. Het is de bedoeling dat leerlingen na ieder project hun eindresultaten presenteren. Reden genoeg om met veel voldoening terug te kijken!
In de bovenbouw zet de plusklas zich voort in externe trajecten, zoals deelname aan een laptopklas van de universiteit in Leiden. Ook is het voor enkele leerlingen mogelijk om in de bovenbouw van het vwo te versnellen. In dit laatste geval is het mogelijk om in twee jaar een curriculum van drie jaar te volgen.