Vrijwillige ouderbijdrage

De kosten voor voortgezet onderwijs worden bijna geheel door de overheid gedragen. De hoofdregel is dat de school de leermiddelen betaalt. De overheid maakt het wel mogelijk dat de school kosten van een aantal zaken doorberekent. Dat gaat dan om lesmaterialen of ondersteunende zaken waarvoor de school geen bijdrage van de overheid ontvangt. Alle door de school gevraagde bijdragen zijn vrijwillig. De toelating van uw zoon of dochter is niet afhankelijk van het feit of u wel of geen ouderbijdrage betaalt.

Alle zaken die in de ouderbijdrage zijn ondergebracht, vindt u in de digitale schoolgids in het logboek van Magister. Het gaat om voor de opleiding zeer belangrijke zaken. U hoeft die niet af te nemen, maar daar staat tegenover dat u er dan ook geen gebruik van kunt maken.We vragen u vriendelijk de benodigde bijdrage te leveren. U ontvangt twee soorten verzoeken tot betaling. We vragen u met de betaling te wachten totdat u hiervan bericht ontvangt (in het overzicht van de kosten ziet u de A en B terug in de eerste kolom).

A. Voor kleinere zaken vragen we achteraf om uw bijdrage. Dit zijn o.a. kleine excursies, kleding, rekenmachine, kluisje, e.d. We factureren op basis van de uitgiftelijsten of deelnamelijsten. Door iets af te nemen of door ergens deel aan te nemen besluit u de bijdrage te leveren.

B. Voor overige zaken vragen wij vooraf om uw bijdrage. Dit betreft de buitenlandexcursies en het gereedschap. Door te betalen geeft u aan dat u deze zaken afneemt of van deze dienst(en) gebruik maakt.

Facturatie vindt plaats via de online applicatie WIS Collect. In de beveiligde omgeving van WIS Collect worden de openstaande facturen en de factuurhistorie per leerling weergegeven.