Solliciteren?

Stuur uw sollicitatie, cv met vermelding van kerkverband, kerkelijke en zakelijke referenties en het ingevulde sollicitatieformulier aan het College van Bestuur, Postbus 405, 3800 AK  Amersfoort of per e-mail naar personeelszaken@vanlodenstein.nl.

Wilt u meer informatie? Bel of mail

H.P.W. Klaassen

H.P.W. Klaassen

H.J. van der Poel

H.J. van der Poel

Als u de keuze overweegt voor een baan in het onderwijs en een sollicitatie nog een te vergaande stap vindt, kan er uiteraard ook een afspraak worden gemaakt voor een kennismakingsbezoek aan de school en de sectie. We maken dan voor u een programma op maat.

Salariëring van docentfuncties vindt plaats volgens de CAO-VO. Er kan naar een deel van de vacatures worden gesolliciteerd. Als u niet uit het onderwijs afkomstig bent, kan een assessment onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

SORG
Van sollicitanten wordt verwacht dat zij grondslag en doel van de Stichting voor onderwijs op reformatorische grondslag (SORG) onderschrijven en lid zijn van de participerende kerkgenootschappen, te weten: de Christelijke Gereformeerde Kerken; de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Hersteld Hervormde Kerk, de hervormde gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland* en de (Vrije) Oud Gereformeerde Gemeenten (in Nederland).

* Het betreft de gemeenten die zich blijkens hun beleidsplan bijzonder gebonden weten aan Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid.

SOLLICITATIECODE
Het Van Lodenstein College werkt voor werving en selectie van personeel overeenkomstig deze sollicitatiecode.