Reiskosten leerling

Onze school kent een regeling voor tegemoetkoming in de reiskosten van onze leerlingen. Onder reiskosten wordt verstaan de kosten voor het gebruik van bus en trein, maar ook de aanschaf van een e-bike. Voor de e-bike geldt dat de fietsafstand tussen huis en school 19 kilometer* of meer bedraagt (enkele reis fietsafstand volgens routeplanner ANWB) en dat de e-bike meerdere jaren wordt gebruikt. De tegemoetkoming wordt berekend over een maximum aanschafkosten van 2000 euro. De hoogte van de tegemoetkoming wordt vastgesteld aan de hand van onderstaande criteria. Neemt u voor vragen over de reiskostenregeling gerust contact met ons op.

Voor wie?

De tegemoetkoming in de reiskosten is bedoeld voor gezinnen met een beperkt inkomen en als de reiskosten per kind onevenredig hoog zijn. Het inkomen dat u opgeeft dient overeen te komen met de zogenoemde inkomensverklaring van de Belastingdienst die als bijlage bij de aanvraag moet worden meegestuurd. Deze verklaring kunt u opvragen bij de Belastingdienst. (www.belastingdienst.nl of 0800 – 0543).

De reiskostenregeling geldt voor alle locaties en sectoren van onze school, maar niet voor leerlingen in een examenjaar.

Klik hier voor een gedetailleerd overzicht van de reiskostenregeling.

Gebruik maken van de regeling?

Voor elk cursusjaar kunnen ouders/leerlingen gebruik maken van deze regeling. Hebt u vragen over deze regeling, neem dan contact op met mevrouw P. Gouw via telefoonnummer (085) 483 81 73 (op ma-wo-vr tussen 08.30-12.00 uur) of via email: pg@sorg.nl.

Bereken of u in aanmerking komt voor de regeling.

Vul uw gegevens in, klik op BEREKEN en de vergoeding waar u voor in aanmerking komt wordt zichtbaar. Vul daarna het formulier volledig in, voeg de gevraagde bijlage toe en verzend uw aanvraag.

LET OP: hebt u meerdere kinderen waarvoor u deze regeling wilt gebruiken? Vul dan voor ieder kind een nieuw formulier in.

De gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld.

* Indien een e-bike wordt vergoed geldt bij 19 t/m 22 km alleen de vergoeding afhankelijk van het inkomen.