Reiskosten leerling

Onze school kent een regeling voor tegemoetkoming in de reiskosten van onze leerlingen. Onder reiskosten wordt verstaan de kosten voor het gebruik van bus en trein, maar ook de aanschaf van een e-bike. De hoogte van de tegemoetkoming wordt bepaald op basis van de daadwerkelijke reiskosten, de gezinssamenstelling en het gezinsinkomen.

Voor wie?

De tegemoetkoming in de reiskosten is bedoeld voor gezinnen met een beperkt inkomen en/of als de reiskosten per kind onevenredig hoog zijn. Het inkomen dat u opgeeft dient overeen te komen met de zogenoemde inkomensverklaring van de Belastingdienst die als bijlage bij de aanvraag moet worden meegestuurd. Deze verklaring kunt u opvragen bij de Belastingdienst. (www.belastingdienst.nl of 0800 – 0543).

Lees hier de toelichting op de regeling.

Gebruik maken van de regeling?

De reiskostenregeling geldt voor alle locaties en sectoren van onze school, maar in het geval van de e-bike niet voor leerlingen in een examenjaar. Hebt u vragen over deze regeling, neem dan contact op met mevrouw P. Gouw via telefoonnummer (085) 483 81 73 (op ma-wo-vr tussen 08.30-12.00 uur) of via email: pg@sorg.nl.

Bereken hier of u in aanmerking komt voor de regeling. Leest u eerst de toelichting op de regeling.

Vul uw gegevens in en klik op BEREKEN. De vergoeding waar u voor in aanmerking komt wordt zichtbaar. Vul daarna het formulier volledig in, voeg de gevraagde bijlage toe en verzend uw aanvraag.

LET OP: hebt u meerdere kinderen waarvoor u deze regeling wilt gebruiken? Vul dan voor ieder kind een nieuw formulier in.

Alle gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld.