ANBI-gegevens SORG

Naam van de instelling

Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag

RSIN-nummer

Het RSIN-nummer van de stichting is 818196476

Doelstelling

  1. De stichting stelt zich ten doel het verstrekken van voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs overeenkomstig de in artikel 2 genoemde grondslag. De stichting stelt zich voorts ten doel het verstrekken van middelbaar beroepsonderwijs in de zin van de Wet educatie en beroepsonderwijs, of andere vormen van onderwijs, overeenkomstig de in artikel 2 genoemde grondslag.
  2. De stichting vervult hetzelfde doel zoals op passeerdatum d.d. een juni tweeduizend zeven geformuleerd in de statuten van de vereniging genaamd Vereniging Voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag (hierna: ‘VVORG’), gevestigd te Amersfoort.
  3. De stichting tracht haar doel te bereiken door het stichten en instandhouden van één of meer scholen voor voortgezet onderwijs, voor middelbaar beroepsonderwijs of andere vormen van onderwijs en door andere wettige middelen, die tot het gestelde doel dienstig zijn, een en ander met inachtneming van de doelstelling en belangen van de VVORG.