Leerwegen in het vmbo

Het vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Dat betekent dat het vmbo voorbereidt en laat oriënteren op allerlei soorten werk en beroepen én op de opleidingen die daarbij horen. Voorbereiding en oriëntatie zijn dus de belangrijkste functies van het vmbo.

Een leerweg in het vmbo geeft een bepaald niveau en een bepaald soort programma aan: van heel praktisch tot vooral theoretisch. In de onderbouw volg je alleen algemeen vormende vakken. Aan het einde van het tweede leerjaar maak je een definitieve keuze voor een leerweg en een profiel. Je profielkeuze hangt samen met de oriëntatie op een vervolgopleiding en een mogelijk beroep.

Er zijn vier leerwegen in het vmbo:

 1. Basisberoepsgerichte leerweg (BB) (inclusief LWOO)

  De basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis of vmbo BB) bereidt je voor op de basisberoepsopleidingen (niveau 2) van het MBO. Je krijgt les in algemeen vormende vakken en in profielvakken (praktijk en theorie) in het door jou gekozen profiel. Je bent praktisch ingesteld en werkt graag met je handen. Een combinatie van leren en werken spreekt je aan. Deze leerweg is ook te volgen met leerwegondersteuning (LWOO) en eventueel af te ronden via een leerwerktraject (LWT).

 2. Kaderberoepsgerichte leerweg (KB)

  De kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader of vmbo KB) richt zich op de praktijk en bereidt je voor op de vak- en middenkaderopleidingen niveau 3 en 4 van het MBO. Je krijgt les in algemeen vormende vakken en in profielvakken (praktijk en theorie) in het door jou gekozen profiel. Je bent praktisch ingesteld en leert graag door doen.

 3. Gemengde leerweg (GL)

  De gemengde leerweg (vmbo GL) ligt wat betreft niveau dicht bij de theoretische leerweg en bereidt je voor op de vak- en middenkaderopleidingen op niveau 3 of 4 van het MBO. Je krijgt les in algemeen vormende vakken en in profielvakken (praktijk en theorie) in het door jou gekozen profiel. Met voldoende punten op je eindlijst kun je naar het havo.

 4. Theoretische leerweg (TL en TL+)

  De theoretische leerweg (vmbo TL) is het beste te vergelijken met de oude mavo. Met een diploma van de theoretische leerweg kun je in het MBO vakopleidingen op niveau 3 volgen of middenkaderopleidingen op niveau 4. De TL+ vormt de beste voorbereiding op het havo. Je volgt namelijk extra theorievakken en je krijgt verdiepingsstof.

⇒De BB/KB leerlingen geven de voorkeur aan het leren in de praktijk. Bij KB wordt een grotere theoretische basis gelegd dan bij BB.
⇒De GL/TL leerlingen hebben weinig moeite met leren en zijn daarom meer theoretisch ingesteld.

Aan het einde van leerjaar 2 maken alle vmbo-leerlingen een keuze voor een profiel. Lees meer over deze keuze op de profielenpagina’s van Hoevelaken en Kesteren.