vmbo = verkennend leren!

Welkom op onze vmbo-pagina! Met ingang van het cursusjaar 2016-2017 is het vmbo veranderd. In het ‘nieuwe vmbo’ kiezen leerlingen aan het einde van het tweede leerjaar niet meer voor een sector, maar voor een profiel. Het profiel wordt de beroepsrichting van de leerling. In deze richting gaat de leerling in leerjaar 3 en 4 verder op weg naar het MBO. Het vmbo is daardoor niet alleen leuker geworden, het sluit nu bovendien beter aan op vervolgonderwijs en arbeidsmarkt!

Op de locaties Amersfoort en Barneveld wordt alleen vmbo-onderbouw (jaar 1 en 2) aangeboden. Leerlingen stromen vervolgens door naar een bovenbouwlocatie.

Op de bovenbouwlocatie Hoevelaken worden zes profielen aangeboden:

vmbo-campagnebeeld-algemeen

Op de locatie Kesteren (onder- en bovenbouw) worden twee profielen aangeboden:

Het is voor leerlingen in Kesteren ook mogelijk om een van de andere profielen te kiezen. Daarvoor moet wel een deel van het vakkenpakket op de locatie Hoevelaken worden gevolgd.

In de loop van leerjaar 3 kiest de leerling voor een zogenoemd arrangement. Dit is een pakket vakken bestaande uit profielvakken en keuzevakken. Het aantal keuzevakken is afhankelijk van de gekozen leerweg. Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg zijn het er minimaal vier, voor de gemengde leerweg zijn het er minimaal twee.

Breed waar het kan, smal waar het moet
De leerling kan, geadviseerd door de school, zelf aangeven of de keuzevakken buiten of binnen het gekozen profiel worden gevolgd. Door keuzevakken buiten het profiel te selecteren, doet de leerling een bredere kennis en ervaring op. Dit noemen we de ‘brede opleiding’.  Door binnen het profiel te blijven specialiseert de leerling zich. Dit noemen we de ‘smalle opleiding’.  Leerlingen leggen voor profielvakken een centraal examen en een schoolexamen af. Voor keuzevakken is er alleen een schoolexamen.

Uiteraard worden leerlingen bij alle keuzes die moeten worden gemaakt, geholpen door docenten en mentoren. Deze loopbaanbegeleiding (LOB) begint al in het eerste jaar op het vmbo.

Meer informatie vindt u in onderstaande video. De animatie geeft een algemeen beeld van het nieuwe vmbo in Nederland. De situatie op het Van Lodenstein College komt in hoofdlijnen met de uitleg in deze video overeen.