Pro

Praktijkonderwijs wordt aangeboden op onze locatie in Ede. De procedure voor aanmelding verloopt via het CLZ (gelijk aan die van Lwoo).

Het Praktijkonderwijs is voor leerlingen voor wie een aangepaste leeromgeving noodzakelijk is. Naast de algemeen-vormende vakken is er veel aandacht voor de praktijkvakken. Praktijkonderwijs gaat uit van de mogelijkheden van de leerlingen en werkt van hieruit samen met de leerling aan de persoonlijke ontwikkeling om een plaats op de arbeidsmarkt te bereiken. In het Pro hebben leerlingen een eigen leerroute. Die komt in nauw overleg met leerling en ouders tot stand (er wordt een individueel ontwikkelplan gemaakt). Er worden competenties ontwikkelt die nodig zijn om zelfstandig te kunnen werken. Maar ook worden er vaardigheden geleerd die de zelfredzaamheid vergroten (bijvoorbeeld sociale vaardigheden).

Er geldt geen cursusduur, maar wel een leeftijdsgrens. Praktijkonderwijs eindigt in het schooljaar waarin de leerling 18 jaar wordt. De leerling ontvangt dan een certificaat Praktijkonderwijs. In de onderwijsloopbaan van de leerling zijn drie fasen: de basisfase (1) is een brede kennismaking, gericht op basisvaardigheden. De oriëntatiefase (2) biedt een verdere oriëntatie op o.a. de persoonlijke interesses van de leerling en de vakcompetenties bij de gekozen praktijkrichting. De uitstroomfase (3) leidt de leerlingen toe naar een plaats op de arbeidsmarkt en leidt waar mogelijk tot een certificaat of opleiding.

Binnen het Praktijkonderwijs neemt stage een belangrijke plaats in. Leerlingen van 15 jaar en ouder gaan extern op stage. De school onderscheidt drie stagedoelen: