maatschappelijke stage

Onderdeel van de schoolopleiding van onze leerlingen is de maatschappelijke stage. We kiezen ervoor om onze leerlingen door middel van deze stage kennis te laten maken met het doen van vrijwilligerswerk. Op die manier ontwikkelen ze vaardigheden en leveren ze een bijdrage aan onze samenleving. Deze stage is ook een middel om goed burgerschap bij onze leerlingen te stimuleren.