Passend onderwijs op het VLC

’Passend Onderwijs’?

Op 9 oktober 2012 nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel ’Passend Onderwijs’ aan. Het zou augustus 2013 ingaan, maar door vragen in de Tweede Kamer (van Minister Dijsselbloem en van Dijkgraaf van de SGP) is dit uitgesteld tot augustus 2014. Hoe pakt Passend Onderwijs uit op het VLC? Voordat we daar iets over zeggen, gaan we in op enkele andere vragen rondom de komst van dit type onderwijs naar het VLC.

Waarom Passend Onderwijs?

Jonge mensen hebben onderwijs nodig om hen voor te bereiden op deelname aan het arbeidsproces. Dat kan in het voortgezet onderwijs via twee wegen: beroepsonderwijs of algemeen onderwijs en studie. Maar het kan ook zijn dat een kind speciale onderwijsbehoeften heeft door problemen met zien, horen of de spraakontwikkeling. Door een lichamelijke handicap, minder begaafdheid, langdurige ziekte of moeilijk gedrag (bijvoorbeeld vanwege een vorm van autisme).passend onderwijs

De verschillen in de onderwijsbehoeften van deze leerlingen zijn zo groot dat al deze leerlingen nooit in één soort school passen. Dat zou net zulke problemen geven als op het plaatje van de dieren die een wedstrijd moeten doen in boomklimmen.

De verscheidenheid aan leerlingen leidde in de loop van de jaren tot een grote verscheidenheid aan scholen. Ouders kunnen soms door de bomen het bos niet meer zien. Bovendien groeit het aantal leerlingen met speciale onderwijsbehoeften enorm. Dit zijn zaken waarvoor Passend Onderwijs een oplossing moet bieden.

Hoe werkt Passend Onderwijs?

Je zoekt als ouder voor je zoon of dochter na de basisschool goed vervolgonderwijs. Dat vraagt nogal wat denk- en zoekwerk, omdat er zoveel soorten scholen zijn. Vanaf augustus 2014 is het heel eenvoudig. Als je als ouder je kind op een school voor voortgezet onderwijs (vo) aanmeldt, moet die vo-school voor een passende plek zorgen. Wellicht kan deze leerling terecht op de vo-school zelf, maar het kan ook zijn dat in het samenwerkingsverband van die vo-school een plek gezocht wordt. Het is namelijk zo dat alle vo-scholen in een regio moeten samenwerken in het kader van Passend Onderwijs. De reformatorische scholen werken niet samen in de regio, maar ze hebben een landelijk reformatorisch samenwerkingsverband.

Passend Onderwijs op het Van Lodenstein College?

Het VLC geeft onderwijs aan de leerlingen in Midden-Nederland in de omgeving van Amersfoort – Barneveld – Ede – Hoevelaken – Kesteren. Het VLC wil er voor alle reformatorische leerlingen in die regio zijn. Dat kan inmiddels ook: vanaf augustus 2013 kunnen leerlingen op het VLC niet alleen onderwijs volgen op het vmbo, het havo of het vwo, maar ook Praktijkonderwijs. Dat is onderwijs voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben om zich zo zelfstandig mogelijk te kunnen redden in onze samenleving. Dit onderwijs gaat uit van de mogelijkheden van de leerling en werkt aan de persoonlijke ontwikkeling om een plaats op de arbeidsmarkt te bereiken.

Bovendien kunnen leerlingen die een rugzak hebben voor cluster 4 (moeilijk gedrag) terecht in een integratie- of trajectklas. Deze klassen zijn speciaal voor leerlingen die het niet redden in een gewone klas. In een aantal gevallen kunnen ook leerlingen met visuele, auditieve of spraakproblemen, langdurige ziekte of een lichamelijk handicap terecht op het VLC. Een commissie Zorgtoewijzing bekijkt van geval tot geval welke plek in het VLC de beste onderwijsplek voor een leerling is. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de heer C. van den Bosch (bsc@vanlodenstein.nl).

Kan het Van Lodenstein College er echt voor alle leerlingen in de leeftijd van 12 tot 16/18 jaar zijn?

Dat is niet helemaal zo. Daarvoor is de werkelijkheid te ingewikkeld. Voor bijvoorbeeld drie groepen is het vaak niet mogelijk: blinde, dove en zeer moeilijk lerende leerlingen. Deze leerlingen vragen zoveel expertise dat daarvoor meestal een speciale school nodig blijft buiten het reformatorisch onderwijs.