Onderwijszorgklas

De onderwijszorgklas (ozk) van onze school is een voorziening waar leerlingen met moeilijk gedrag gedurende twaalf weken begeleid worden. Het is ook een observatieperiode, die (als uitzondering) nog eens met maximaal twaalf weken verlengd kan worden. De leerling krijgt een nieuwe kans om na het verblijf in deze klas het onderwijs op onze school te vervolgen. Maar het kan ook nodig zijn dat hij/zij blijvende ondersteuning van een integratieklas nodig heeft. Of dat het nodig is dat de leerling het onderwijs vervolgt in een trajectklas.

De ozk is gevestigd bij onze locatie in Barneveld. Naast het wegwerken van leerachterstanden en het volgen van onderwijs is het verblijf in deze klas gericht op gedragsverandering bij de leerling, zoals het verbeteren van de werkhouding, een toename van sociale vaardigheden en het verminderen van probleemgedrag.

Leerlingen worden niet zomaar toegelaten. De leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) sluiten een contract met de school. In dat contract staan vooral zaken die de verantwoordelijkheid van leerling en ouder(s)/verzorger(s) benoemen in het verbeteren van de situatie/het gedrag. De bedoeling van de periode in de ozk is een zodanige verbetering in de situatie dat de leerling na twaalf weken weer het gewone onderwijsprogramma in zijn/haar klas kan vervolgen.

De ozk staat open voor leerlingen van alle locaties van onze school. In overleg met de teammanager kan alleen het Zorg Advies Team (ZAT) van een locatie een leerling aanmelden voor deze klas (dit nadat al diverse interventies gepleegd zijn, bijv. acties leerplicht, schoolarts, jeugdhulpverlening; en dit alles in contact met de ouder(s)/verzorger(s)).

De Commissie Zorgtoewijzing beslist over de toelating tot de ozk. De docenten van de leerling verzorgen op afstand het onderwijs aan de leerlingen in deze klas. Voor het onderwijskundige gedeelte is de mentor van de leerling de belangrijke schakel tussen school en ozk. Voor de begeleiding (gedrag enz.) is dat de begeleider van het ZAT.

De ozk heeft een eigen mentor die (indien nodig vanwege het aantal leerlingen) geholpen wordt door een zorgassistent. De groep die zij begeleiden, bestaat uit maximaal acht tot tien leerlingen. Ook wordt gebruikgemaakt van externe hulpverlening. De leerlingen verblijven doorgaans van 08.30 uur tot 15.30 uur in de ozk. Het dagprogramma bestaat uit onderwijs, gesprekken, trainingen en ontspanning.