Maatwerk voor de clusters 1, 2 en 3

Ook bij de arrangementen fysiek medische ondersteuning is de Commissie Zorgtoewijzing van de school betrokken. We bieden voor de clusters 1, 2 en 3 elk drie arrangementen aan: licht, medium en zwaar. Cluster 1 betreft jongeren met visuele problematiek. Cluster 2 auditief (gehoor en spraak) en cluster 3 jongeren met lichamelijke handicaps, langdurig zieke leerlingen, etc. Veelal zullen we het zware arrangement als school niet (kunnen) bieden. Ook bij een medium arrangement vindt eerst overleg plaats met deskundigen van dit cluster en wordt per leerling bekeken of we een passende plek op onze school kunnen bieden.

Naast een ambulant begeleider zal vooral de mentor (of een specialist in dit cluster) op de locatie de leerling extra ondersteunen. Veelal zal dit neerkomen op een stukje maatwerk; deze ondersteuning is dan terug te vinden in het ontwikkelperspectief.