Cluster-4-klassen

Cluster-4-leerlingen zijn leerlingen die qua gedrag en leren extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Meestal hebben deze leerlingen een officiële diagnose voor bv. AD(H)D, een stoornis in het autistische spectrum, psychische problematiek, enz.

Onze school kent twee soorten cluster-4-klassen:

De toelating tot deze klassen gebeurt centraal via de Commissie Zorgtoewijzing.