Extra ondersteuning

Extra ondersteuning biedt de school voor leerlingen die zoveel extra zorg nodig hebben dat we voor hen werken met een ontwikkelperspectief. Dat is een persoonlijk begeleidingsplan met een te verwachten uitstroomperspectief. Ouders en leerling worden betrokken bij de totstandkoming van dit plan.

In de extra ondersteuning biedt onze school de volgende arrangementen:

Cluster-4-klassen

Maatwerk voor de clusters 1, 2 en 3

Mbo niveau 1

Praktijkonderwijs (Pro)

Onderwijszorgklas

De Combi: een samenwerking van jeugdzorg en onderwijs