Vertrouwenspersonen

In het kader van de voorgeschreven klachtenregeling zijn per locatie twee vertrouwenspersonen aangesteld, die bij klachten kunnen bemiddelen of verwijzen naar de klachtencommissie. Het gaat hierbij onder andere om klachten over discriminatie, ongewenste intimiteiten, agressie of geweld tussen leerlingen onderling, maar ook tussen leerling en docent.

In elke organisatie gaan wel eens dingen mis. Vaak is dat op te lossen door een goed gesprek tussen de personen die daar bij betrokken zijn.

Er kunnen ook klachten zijn die je liever wilt bespreken met de vertrouwenspersoon. Naar hem (of haar) kun je toegaan als je een klacht hebt over iets wat iemand doet of over een beslissing die iemand neemt. Deze klacht moet met school te maken hebben.

Wanneer ga je naar een vertrouwenspersoon toe?

Je kunt naar de vertrouwenspersoon gaan als iemand die bij de school betrokken is (bijvoorbeeld een leerling of iemand die op school werkt):

Je kunt naar de vertrouwenspersoon gaan als deze dingen met jezelf gebeuren of als je merkt dat iemand anders dit overkomt.

Wat doet de vertrouwenspersoon?
Als je naar de vertrouwenspersoon gaat, zal deze eerst naar je verhaal luisteren. Daarna zal hij/zij je adviezen geven hoe je het probleem het beste op kunt lossen. Hij/zij denkt met je mee en biedt je hulp aan. Soms zal hij/zij namens jou gaan praten met degene die dit probleem veroorzaakt: hij/zij bemiddelt. Meestal zal er eerst geprobeerd worden om een oplossing te vinden.

Als dit allemaal niet helpt, kun je samen met je ouders een klacht indienen bij de klachten-commissie en de vertrouwenspersoon helpt daar dan bij.

Zie voor uitgebreidere informatie hoofdstuk 12 van de uitgebreide versie van de Schoolgids. Deze staat in het logboek van Magister.

Wie zijn de vertrouwenspersonen?
Amersfoort: M.A. Aarnoudse, mw. drs. D. de Bruin-Palland
Barneveld: mw. drs. J.L. Koelewijn-Mulder, M.Chr. Kroon
Ede: mw. M.A. Wassink-Kleppe, M. Waaijenberg
Hoevelaken: mw. drs. G. de Jong, A.J.W. van der Vlies
Kesteren: mw. J. Akkerman, J. Evers