Vertrouwensartsen / vertrouwensinspectie

In een enkel geval kan of wil een leerling met niemand in de school zijn of haar problemen bespreken. Daarbij kan het om zeer ernstige moeilijkheden gaan. Het bestuur heeft enkele artsen bereid gevonden om in die gevallen als vertrouwenspersoon op te treden.

Ook kan de vertrouwensinspectie ingeschakeld worden. De vertrouwensinspecteur adviseert en ondersteunt leerlingen, docenten, ouders en andere betrokkenen bij klachten rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig fysiek of geestelijk geweld. Bij een vermoeden van seksueel misbruik is de school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspectie.