Pesten

Het Van Lodenstein College vindt het aanpakken van pestgedrag van groot belang. Onze aanpak wordt beschreven in dit pestprotocol.

Elke locatie heeft een coördinator: