Leerwerktraject (LWT)

Het leerwerktraject (voor vmbo-leerlingen) geeft de leerling die niet in staat is het reguliere programma succesvol te doorlopen, de mogelijkheid het diploma te behalen door middel van een meer passende leerroute. Een leerroute waarbij de leerling wordt uitgedaagd en uitgenodigd door de combinatie van binnen- en buitenschools leren met meer praktijk en minder theorie, om te slagen voor het vmbo-diploma. Een leerling die een LWT volgt dient gemeld te worden bij de leerplicht (toestemming is echter niet nodig).

De leerling doet examen in Nederlands en in het beroepsgerichte vak). Om het diploma te ontvangen dienen beide vakken met minimaal een 6 te zijn afgesloten. Daarnaast is het behalen van de rekentoets voorwaarde voor een bb-diploma. De leerling ontvangt dan een bb-diploma, maar kan alleen doorstromen in niveau 2 van dezelfde sector. Er dient ook een afspraak/contract te zijn tussen de afleverende school (vmbo) en de ontvangende school. Een LWT biedt de leerling een pedagogisch-didactisch klimaat, waarin wordt ingespeeld op zijn specifieke mogelijkheden, capaciteiten en belangstelling. Dit maatwerk verlaagt de kans op het voortijdig schoolverlaten en verhoogt de kans op het behalen van een startkwalificatie.