Leerplichtambtenaar

Als er sprake is van (ongeoorloofd) verzuim wordt vaak de leerplichtambtenaar ingeschakeld. De leerplichtambtenaar houdt op enkele locaties spreekuur. Deze functionaris onderhoudt nauw contact met de zorgcoördinator van de locatie. Doel is de leerlingen bij de les krijgen en houden.