Dyslexiebegeleiding

Bij leerlingen die nog geen officiële dyslexieverklaring hebben, wordt in het eerste leerjaar nagegaan wie kenmerken van dyslexie (woord-/leesblindheid) heeft. Voldoen deze kenmerken aan de criteria dan vindt (na overleg met de ouders) een uitgebreide test plaats door externe deskundigen. De school betaalt de helft van de kosten; de ouders betalen de andere helft van deze test (dat komt neer op 340 euro). Voor leerlingen die na deze test in aanmerking komen voor een officiële dyslexieverklaring volgt daarna (zo mogelijk) gerichte begeleiding tot en met het examen. Dat geldt ook voor leerlingen die met een dyslexieverklaring ‘binnen’ komen. Elke locatie heeft een eigen dyslexiecoach.

Dyslexie op het Van Lodenstein College (pdf)

Richtlijn van de school voor de beoordeling van dyslectische leerlingen (pdf)

Ontheffingsregeling moderne vreemde talen (mvt) op het Van Lodenstein College (pdf)

Handleiding Claro Read voor thuisgebruik (pdf)