Dyscalculie en ernstige reken- en wiskundeproblemen

Voor elke locatie is er een rekenspecialist beschikbaar. Bij (het vermoeden op) dyscalculie en andere ernstige rekenproblemen kan de rekenspecialist hulp bieden.