Counselors

Counselors zijn medewerkers die zich vooral verdiept hebben in sociaal-emotionele problemen bij leerlingen. Ze zijn in dienst van de school en hebben een opleiding voor leerlingbegeleiding gevolgd. In een vergadering van het ZAT wordt besloten wie de betreffende leerling gaat begeleiden: een counselor van de school, een orthopedagoog (de school heeft enkele orthopedagogen in dienst), een schoolmaatschappelijk werker of een hulpverlener van de SGJ. Elk ZAT heeft een vast contactpersoon bij Eleos. De ZAT’s hebben ook regelmatig contact met de leerplicht en met de politie. Als het nodig is, zal het ZAT doorverwijzen naar externe hulpverleners of contact zoeken met de gemeenten (de gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdzorg).