Basisondersteuning

De ondersteuning van leerlingen neemt op onze school een belangrijke plaats in. Een goede ondersteuning voor alle leerlingen zien we als een bijbelse opdracht. Dat betekent ‘zorg op maat’ voor alle leerlingen: van Pro tot en met VWO.

De leerlingen worden bij hun studie zo goed mogelijk begeleid. Zowel met betrekking tot de schoolvorderingen als bij hun persoonlijke vragen. Daarom zijn aan docenten en directieleden (speciale) taken toegewezen, waarvan de belangrijkste hieronder worden uitgelegd.

Waar nodig voorziet de school in extra begeleiding:

Counselors

Dyslexiebegeleiding

Dyscalculie en ernstige reken- en wiskunde problemen

Faalangstbegeleiding / training sociale vaardigheden

Huiswerkbegeleiding

Leerplichtambtenaar

Leerwerktraject (LWT)

LWOO

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Pesten

Vertrouwenspersonen

Vertrouwensartsen / vertrouwensinpectie

De begeleiding door het ZAT