Docent worden

Wat betekent het om docent te zijn?

Om een goed beeld te krijgen van de inhoud van de docentfunctie hebben we de belangrijkste taken en verdiensten omschreven.

Overstappen naar het onderwijs

U werkt nu in het bedrijfsleven of bij een instelling. Het kan zijn dat u nadenkt over een overstap. Wellicht bent u toe aan een nieuwe fase in uw leven waarin u wilt werken met jonge mensen en wilt bijdragen aan hun ontwikkeling. Maar het is ook mogelijk dat u gedwongen wordt om na te denken over een overstap omdat het minder gaat in het bedrijf waar u nu werkt. Misschien staan bij de instelling waar u werkt de budgetten onder druk. Mogelijk staat uw baan op de tocht. Het nadenken over een overstap kan ook worden ingegeven door uw zoektocht naar betekenisvoller werk.

De moeite waard

Werken in het onderwijs is betekenisvol. Volwassenen geven VLK bovenstrook smal -8richting aan opgroeiende jonge mensen. De docenten geven voor jonge mensen betekenis aan de wereld die ze verkennen. Richtinggever zijn vraagt veel en geeft veel. Het is belangrijk werk. U kunt het verschil maken voor jonge mensen die de weg zoeken. Hoewel het pubergedrag veel van u vraagt, zijn ze toch ook bezig met wezenlijke vragen. Uw gedrag en uw antwoorden kunnen dan heel vormend zijn. Het geeft een grote voldoening om te zien hoe jonge mensen door uw inzet verder komen, zich ontplooien.

Wat vraagt overstappen naar het onderwijs?

Om in het onderwijs te kunnen werken is een officiële bevoegdheid nodig. Met andere woorden: u heeft een docentenopleiding nodig. Op sites van lerarenopleidingen vindt u nadere informatie over wat dit inhoudt (zie bijvoorbeeld de website van Driestar Educatief). Vanuit het bedrijfsleven in het onderwijs gaan werken heeft tot voordeel dat u een stuk maatschappelijke ervaring meebrengt. In de omgang met de jonge mensen komt dat vaak van pas. U kunt putten uit veel ervaringen en daardoor wint uw onderwijs aan kracht. Als u als zij-instromer in het onderwijs gaat werken wordt u door de school begeleid.

Student -> docent?

Voor studenten in het HBO en WO zijn goede opleidingen beschikbaar om een bevoegdheid te halen volgend op de vakinhoudelijke bachelor of master. Zo kunnen HBO- en WO-studenten kiezen voor een voltijds kopopleiding van een jaar om een 2e graads bevoegdheid te halen. In het WO is het bovendien mogelijk om een educatieve minor of master te halen. De minor levert een beperkte 2e graads bevoegdheid op, de master een 1e graads bevoegdheid. Met een 1e graads bevoegdheid mag een docent ook in de bovenbouw van de havo/vwo lesgeven. Op de website van de Rijksoverheid worden alle mogelijke routes naar een bevoegdheid vermeld.

Het is onder voorwaarden mogelijk om te solliciteren op een docentvacature zonder bevoegdheid. De bevoegdheid moet dan worden gehaald binnen een afgesproken tijd. Neem gerust contact met ons op als u hier meer over wilt weten.

Professionele ondersteuning

Het Van Lodenstein College heeft een professionele ondersteuning voor de beginnende docent. Op elke locatie zijn docentbegeleiders die ervaring hebben in het begeleiden. Zij komen lessen bijwonen en bespreken die met de nieuwe docent.

Nog vragen?

Bel voor nadere informatie met een van de directeuren. De contactgegevens vindt u op onze sollicitatiepagina. Ook als het vak van uw keuze nu geen actuele vacature kent op onze school, kunt u contact met ons opnemen om door te spreken over toekomstige ontwikkelingen.

Vacatures

Direct weten welke vacatures er op dit moment bij het Van Lodenstein College zijn? U vindt ze op onze vacaturepagina.

Docent worden
Docent worden
Docent worden