Orthopedagogisch didactisch centrum Ede

Samenwerking jeugdzorg en onderwijs

Begin 2018 is in Ede een nieuw orthopedagogisch didactisch centrum geopend: De Combi. Het betreft een nauwe samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs. Vanuit de zorg zijn Eleos en De Hoop betrokken, vanuit het onderwijs de samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs (RefSVO) en primair onderwijs (Berseba).

De voorziening is gerealiseerd in een gebouw van Eleos. Het is bedoeld voor leerlingen die in (deeltijd)behandeling zijn en tegelijk onderwijs volgen. De doelgroep bestaat uit leerlingen die te maken hebben met een of meer van de volgende zaken: autisme, depressiviteit, angst-, persoonlijkheids-, stemmings- en eetstoornissen.

Hoewel de voorziening ook geschikt is voor leerlingen uit de bovenbouw van het primair onderwijs, zullen de meeste leerlingen in De Combi voortgezet onderwijs volgen. Een groep wordt gevormd door acht tot tien leerlingen die in principe relatief kort van het centrum gebruik maken. Als richtlijn geldt een periode van drie maanden. De exacte duur hangt af van de behandelingstermijn.

Het onderwijs wordt in nauw overleg met de school van herkomst bepaald. Deze school zorgt ook voor de lesmethoden en de lesmaterialen. Een belangrijk onderdeel van de periode in De Combi is een zorgvuldige voorbereiding op de terugkeer naar de eigen school.

Meer informatie is te vinden op de website van Eleos.