Aanmeldingen in het grensgebied tussen de VLC-locaties

In sommige gevallen kan er onduidelijkheid zijn over de locatie waar een leerling moet worden aangemeld. Dit doet zich vooral voor in Scherpenzeel, dat in het verzorgingsgebied van zowel Amersfoort als Barneveld valt. De hoofdregel is dat leerlingen van De Wittenbergschool in Scherpenzeel naar de locatie Amersfoort gaan. Er zijn uitzonderingen op deze regel mogelijk, bijvoorbeeld voor leerlingen uit het buitengebied van Renswoude. Elk verzoek tot uitzondering wordt van geval tot geval beoordeeld.

Voor vragen over het aanmelden van een leerling in het grensgebied kunt u contact met ons opnemen.