Aanmelden van leerlingen door basisschool m.b.v. OSO

Als de (basis-)school een leerling wil aanmelden bij het voortgezet onderwijs dan gaat dat digitaal.

De basisschool stuurt de gegevens van Parnassys naar de website van OSO (overstapservice onderwijs). Het VLC haalt daar de gegevens op. De (basis)school moet gecertificeerd zijn om met OSO te kunnen werken. Voor meer informatie over het gebruik van OSO klikt u hier.

Het VLC heeft het Burgerservicenummer (BSN) van de leerling nodig om de gegevens van OSO af te kunnen halen. Dit BSN vindt de school op het aanmeldingsformulier van de ouders.

We willen u vragen met de OSO in ieder geval de volgende bijlagen mee te sturen (NB. Als bijlagen groter zijn dan 5 MB krijgt u een foutmelding. We verzoeken u dan de bijlagen te mailen naar e-mailadres: aanmelding@vanlodenstein.nl):

Van ouders vragen we om schriftelijk een aanmeldingsformulier in te vullen en dit via de basisschool naar ons te sturen. Soms sturen ouders zelf het aanmeldingsformulier over de post naar ons; dat heeft niet onze voorkeur.

Als basisscholen dat willen kunnen ze over de digitale overdracht van de leerlinggegevens en andere vragen over de aanmelding in gesprek gaan met hun contactpersoon op het VLC:

Het kan ook zijn dat u vragen hebt aan de Centrale Diensten van het VLC die zorgen voor het inlezen van de OSO-gegevens in ons leerling administratiesysteem (Magister). In dat geval kunt u contact opnemen met 085 483 8178.

Het VLC staat open voor vragen en opmerkingen over dit document. Mail ze a.u.b. naar J. Schouten (sh@vanlodenstein.nl).