#Management

Teammanager Zorg

Fulltime

  • Barneveld
    fulltime

Per 1 november 2019 zoeken we een teammanager voor het zorgteam op onze locatie Barneveld.

Op het Van Lodenstein College in Barneveld wordt in de volgende (onderbouw)streams lesgegeven: vmbo, havo en vwo. Daarnaast heeft de locatie een zorgafdeling. De afdeling Zorg in Barneveld bestaat uit de integratie-, trajectklassen en de OZK (Onderwijszorgklas met een aantal reboundplaatsen). De OZK is een Van Lodenstein College-brede voorziening. Daarnaast is het onderwijskundig deel van het onderwijskundig pedagogisch didactisch centrum (OPDC) ook onderdeel van het Zorgteam. Het OPDC is gerealiseerd in Ede en is bedoeld voor leerlingen die in (deeltijd)behandeling zijn en daarnaast ook onderwijs volgen. De teammanager is verantwoordelijk voor dit zorgteam.

Het zorgteam telt ongeveer 20 teamleden en 70 leerlingen. Binnen het onderwijskundig onderdeel van het OPDC werken een docent en een onderwijsassistent.

Wie zoeken we?

De afdeling Zorg is een dynamische omgeving die vraagt om een stevige, stabiele en inspirerende leidinggevende die visie heeft op het begeleiden van leerlingen met gedragsproblematiek en onderwijs. Tevens vragen wij een leidinggevende die dit team verder weet te ontwikkelen.

We zoeken een teammanager met een onderwijsbevoegdheid (2e of 1e graad), onderwijservaring, de nodige opgebouwde expertise in omgaan met leerlingen met een speciale zorgbehoefte en die geworteld is in de identiteit waarop het Van Lodenstein College het onderwijs baseert. Verder heeft deze teammanager een opleiding op het gebied van schoolleiderschap (in het VO) afgerond of is bereid om die te volgen. Het is een persoon die vaardig is op het gebied van communicatie, leidinggeven en verbinding maken.

Voor het opvragen van een informatiepakket kunt u een mail sturen naar mw. M. Prins-Visser (PVM@sorg.nl).

Contactpersoon

Wilt u meer informatie? Bel of mail H.J. van der Poel (directeur; (06) 12 91 62 31) of met A.H.A. Pas (locatiemanager Barneveld; (06) 19 93 39 56).

Interesse?

Van sollicitanten wordt verwacht dat zij grondslag en doel van de Stichting voor onderwijs op reformatorische grondslag (SORG) onderschrijven en lid zijn van een van de participerende kerkgenootschappen. Sollicitaties met vermelding van kerkelijke en zakelijke referenties kunt u uiterlijk D.V. zaterdag 21 september 2019 richten aan het College van Bestuur, Postbus 405, 3800 AK Amersfoort of per e-mail naar personeelszaken@vanlodenstein.nl.