#Overig

Participatie medewerker(s)

Deze vacature staat alleen open voor mensen die zijn opgenomen in het Doelgroepregister.

Op het Van Lodenstein College zijn doorlopend functies voor participatiemedewerkers beschikbaar. Deze functies hebben betrekking op uiteenlopende werkzaamheden. Voorbeelden van mogelijke participatiebanen zijn:

De invulling van werkdagen, het aantal uren en de uit te voeren werkzaamheden wordt in overleg met de nieuwe medewerker afgestemd. Participatiebanen zijn mogelijk op alle vijf locaties van het Van Lodenstein College. Het aanbod van werkzaamheden verschilt per locatie.

Het Van Lodenstein College vindt het belangrijk om de in 2015 ingevoerde participatiewet in praktijk te brengen. Los van de wettelijke verplichting, erkennen we dat we als reformatorische school een eigen verantwoordelijkheid hebben in de maatschappij.

Contactpersoon

Wilt u meer weten over onze participatiebanen of een kennismakingsgesprek aanvragen? Neem dan vrijblijvend contact op met P&O-adviseur H.J. (Henk) van den Boogaart (085-4838154 of bgth@sorg.nl).

Interesse?

Van sollicitanten wordt verwacht dat zij grondslag en doel van de Stichting voor onderwijs op reformatorische grondslag (SORG) onderschrijven en lid zijn van een van de participerende kerkgenootschappen. Sollicitaties met vermelding van kerkelijke en zakelijke referenties kunt u richten aan het College van Bestuur, Postbus 405, 3800 AK Amersfoort of per e-mail naar personeelszaken@vanlodenstein.nl.

#Overig

Stagiaires HBO/MBO social work

  • Barneveld
Lees meer