#Bestuur

Lid College van Bestuur

De Raad van Toezicht van de Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag te Amersfoort zoekt een lid College van Bestuur.

Naast aantoonbare bestuurlijke competenties vragen we:

Klik hier voor het profiel en de functiebeschrijving.

Contactpersoon

Nadere informatie kunt u inwinnen bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer H.T. Groenendijk (06) 22 46 05 41 of bij de voorzitter van het College van Bestuur, de heer W.J. de Potter (085) 483 81 53.
Een aanvullend informatiepakket is te verkrijgen bij het secretariaat van de Raad van Toezicht via secretariaatrvt@sorg.nl.

Interesse?

Van sollicitanten wordt verwacht dat zij grondslag en doel van de Stichting voor onderwijs op reformatorische grondslag (SORG) onderschrijven en lid zijn van een van de participerende kerkgenootschappen. Sollicitaties met vermelding van kerkelijke en zakelijke referenties kunt u uiterlijk D.V. zaterdag 23 november 2019 richten aan de Raad van Toezicht, Postbus 405, 3800 AK Amersfoort of per e-mail naar secretariaatrvt@sorg.nl.