#Locatie Hoevelaken

Week tegen pesten

Gepubliceerd op 20 september 2017

Wees DAPPER, meld pesten!

Deze week, van 18 t/m 22 september, is de landelijke ‘Week tegen pesten’. Pesten gaat onze school helaas niet voorbij. Het personeel van onze school doet z’n best om pesten te signaleren en adequaat op te treden tegen dit gedrag. Het is echter wel zo dat niet alle pestincidenten onderscheppen worden. Wat gebeurt er online? Wat gebeurt er onderweg? Wat gebeurt er op het plein? Gelukkig krijgt school signalen over leerlingen van school van bijvoorbeeld ouders. Pestgedrag kan vergaande gevolgen hebben. Pestgedrag moet zo snel mogelijk aangepakt worden. Daarom zijn we blij met dergelijke signalen!

Deze week wordt in zowel leerjaar 3 als in leerjaar 4 tijdens het mentoruur aandacht gegeven aan het thema ‘pesten’. Het doel van dit mentoruur is het voorkomen van pesten en uiteraard ook het stoppen van pesten! Leerlingen worden erop gewezen dat ze vooral niet moeten blijven zwijgen als ze gepest worden, of zien dat iemand gepest wordt, of denken dat iemand gepest wordt. De mentor is de eerst aangewezen persoon, bij hem/haar kan een leerling terecht. Of desnoods bij een andere volwassene. Het kan zijn dat een leerling het moeilijk vindt om in gesprek te gaan. Dat geeft niets! Voor hen is een e-mailadres aangemaakt. Zij kunnen hun verhaal kwijt op dapper@vanlodenstein.nl.

Het motto van het Van Lodenstein College is: Wees DAPPER, meld pesten!

Stagemiddag team economie

#Locatie Hoevelaken

Stagemiddag team economie

Gepubliceerd op 30 november 2017

‘Wat weet u daar nu van?’ ‘Jaja, u zult het vast wel weten.’ ‘De beste stuurlui staan aan wal.’ Of ze het nu uitspreken –wat …

Eastern Christian School, New Yersey

#Locatie Hoevelaken

Eastern Christian School, New Yersey

Gepubliceerd op 20 november 2017

We have had our first conversation with Eastern Christian School, New Jersey. Preparation for their visit to our school in March 2018. It was wonderful!

Taaldorp

#Locatie Hoevelaken

Taaldorp

Gepubliceerd op 9 november 2017

This week all our 4th year students had to do their Taaldorp. This is an SE test in which students talk with other students about …