#Locatie Kesteren

Update aandachtspunten voor ouder(s)/leerlingen m.b.t. onderwijs op afstand

Gepubliceerd op 19 maart 2020

Onderstaand treffen jullie een update met de nodige informatie in deze bijzondere periode. Vandaag is hard gewerkt door leerlingen en collega’s en heel veel gecommuniceerd. We zoeken met elkaar naar de beste vormen om op afstand zo goed mogelijk verder te kunnen werken. In deze briefing een aantal onderwerpen waarvoor we uw/jullie aandacht vragen.

1. Ziekmelden
Zoals we eerder aangaven: graag ontvangen we aan het begin van de dag een ziekmelding als uw kind(eren) ziek zijn. Op deze manier kunnen we meeleven met onze zieke leerlingen als mentoren. En kunnen we – op afstand – volgen of en waar ziekteverschijnselen naar voren komen.

2. Dagopening
Zonder de hulp en zegen van de Heere kunnen we ons werk niet doen. Daarom beginnen we normaal gesproken iedere dag rondom een geopende Bijbel. Ook in de huidige omstandigheden –en misschien wel juist in deze omstandigheden– hebben we de ondersteuning en bescherming van de Heere nodig. Daarom vind je in Magister iedere werkdag – voordat de lessen gepland staan in het rooster – een digitale dagopening. We vragen jullie dringend niet aan het werk te gaan ’s morgens voor je – voor jezelf en het gezin – de dag te beginnen rondom een geopende Bijbel en met gebed. De digitale dagopeningen in Magister kunnen je daarbij helpen.

3. Instructies
We hanteren Magister als onze kapstok voor leerlingen en docenten. Zowel w.b. de planning van het werk als ook voor de opdrachten en de bijbehorende materialen. Daarnaast zetten we op bepaalde momenten Microsoft Teams in voor de chatfunctie en de mogelijkheid tot videolessen of beeldcommunicatie. Op onze website vindt u een instructie voor het gebruik van Microsoft Teams vanuit huis.

4. Examens 2020
Sinds gisterenmiddag hebben we een instructie van minister Slob met betrekking tot de eindexamens 2020. In de brief wordt uitgelegd dat we geacht worden het schoolexamen verder vorm te geven binnen de school. En dat we – vanzelfsprekend met inachtneming van de voorschriften van het RIVM – toetsmomenten kunnen organiseren op school voor examenleerlingen. Op korte termijn gaan de praktijkexamens van start. De ouders en leerlingen die dit betreft krijgen hier een dezer dagen informatie over.

5. ICT-inzet
Onderwijs op afstand doet een groot beroep op ICT. We merken dat het erg druk is op de ‘digitale snelweg’. Daar wordt, bijvoorbeeld door Magister, hard aan gewerkt. Ook doet deze manier van werken een beroep op de beschikbare apparatuur thuis, zeker als meerdere kinderen onderwijs volgen in het primair, voortgezet of middelbaar onderwijs. Binnen het Van Lodenstein College hebben we de afgelopen dagen bekeken of we daarin iets kunnen betekenen. We zeggen met nadruk ‘iets’, omdat we niet de capaciteit hebben om voor enkele duizenden leerlingen apparatuur aan te bieden. In noodgevallen is er echter wel een voorziening gecreëerd. Voor meer informatie daarover verwijzen we u naar de website van het Van Lodenstein College: https://vanlodenstein.nl/schoolsluiting/. U kunt tot zaterdagavond a.s. een aanvraag indienen. Maandag a.s. vindt toewijzing en terugkoppeling plaats.

6. Communicatie
Collega’s communiceren intensief met vele leerlingen. Dat is goed en nuttig. Wel een aandachtspunt voor onze leerlingen. Denk, terwijl je een mailtje opstelt, even aan het volgende:
a. Een nette aanhef. Dus geen ‘Hallo’, maar: ‘Dag mijnheer/mevrouw’.
b. Formuleer je vraag zo duidelijk mogelijk.
c. Denk aan de afsluiting. Dus geen ‘Doei’ of niets, maar ‘Bedankt voor uw reactie’.

Voor de examenleerlingen een mooie uitdaging om te oefenen. Zij moeten namelijk een zakelijke mail en brief kunnen schrijven ‘volgens de regels der kunst’. Maar ook voor de niet-examenleerlingen een mooie uitdaging!

7. Opvangfunctie en bereikbaarheid
Als school blijven we open. Allereerst om een aantal leerlingen op te kunnen vangen van wie de ouder(s) in vitale beroepen werkzaam zijn. Ook om bereikbaar te zijn. Neemt u bij vragen of onduidelijkheden – en natuurlijk om uw kind ziek te melden indien nodig – contact op met de school. We doen alles wat we kunnen om het onderwijs op afstand zo goed mogelijk vorm te geven, maar dit gaat niet vanzelf.

8. Mooie software
We zijn blij dat in de huidige omstandigheden veel digitaal les- en oefenmateriaal beschikbaar wordt gesteld. Docenten maken hier dankbaar gebruik van en zetten dit – via Magister – ook in. Meer in het algemeen willen we u wijzen op een pagina op onze website waar u als ouder en jullie als leerlingen informatie kunnen vinden over het thuis leren en werken. Maar ook links vinden naar allerlei nuttige websites en programma’s. U vindt deze pagina door te klikken op deze link: https://vanlodenstein.nl/van-lodenstein-college/leerlingen/.

Bijzondere aandacht vragen we voor de volgende programma’s om (alvast) examens te oefenen:
https://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/vo/?menu=1_3
www.onlineslagen.nl

Ten Slotte
Ouders, leerlingen, we leven in spannende tijden. We wensen u en jullie allen de onmisbare zegen van de Heere toe. Ook in het werk op afstand. Neem je verantwoordelijkheid serieus jongens en meisjes. Kom niet naar school als je ziek bent, neem de (overheids)voorschriften serieus. En denk eens na over een stukje, geschreven door Maarten Luther. Hij schreef dit lang geleden toen een besmettelijke ziekte rondging. Neem en lees!

Allen een hartelijke groet, namens alle collega’s,
D.D. Both, interim locatiemanager Van Lodenstein College – locatie Kesteren

Luther over de pest
Sommigen weigeren om medicijnen in te nemen, en mijden geen plaats of persoon waar hun aanwezigheid niet is vereist. Zó gaat het niet goed lieve vrienden! Gebruik de medicijnen, neem en doe wat zou kunnen helpen, ontsmet je huis, tuin en straat. Mijd ook personen en plaatsen, waar je naaste je niet nodig heeft. En gedraag je als iemand die graag een grote stadsbrand wil helpen blussen. Want wat is de pest anders dan een vuur, dat geen hout en stro, maar lichaam en leven opvreet.
Ik zal God bidden dat Hij ons genadig wil bewaren en beschermen. Dan wil ik ook helpen met het uitroken(1), de lucht in huis verversen, medicijnen geven en nemen, én plaats en persoon mijden waar men mij niet nodig heeft, opdat ik mijzelf niet zal verwaarlozen en bovendien ook anderen zou aansteken en besmetten, en dat ik zó door mijn nalatigheid de oorzaak van andermans dood zou zijn.

Wil God mij echter wegnemen, dan zal Hij mij wel weten te vinden. In dat geval heb ik toch gedaan wat Hij wilde dat ik zou doen, en ben ik niet schuldig aan mijn eigen dood of aan de dood van andere mensen. Waar echter mijn naaste mij nodig heeft, wil ik geen plaats of persoon mijden, maar onbezorgd gaan en helpen zo goed ik kan, zoals al eerder is gezegd. Kijk, dat is een echt godvrezend geloof, dat niet roekeloos of vermetel is, en God ook niet verzoekt.

Ob man vor dem sterben fliehen möge. 1527 (Drucke), vgl. WA 23, S. 365 ff
1. Uitroken van huizen waarin iemand overleden was, waarbij ook kleding en huisraad en beddengoed werden verbrand.

Er zijn weer ouderavonden…

#Locatie Kesteren

Er zijn weer ouderavonden…

Gepubliceerd op 1 april 2020

D.V. woensdag 8 en dinsdag 14 april zijn er ouderavonden op onze locatie. Gezien de maatregelen van de overheid zullen de docenten met u (op …

Bericht leerlingen ‘belangrijke punten onderwijs op afstand’

#Locatie Kesteren

Bericht leerlingen ‘belangrijke punten onderwijs op afstand’

Gepubliceerd op 17 maart 2020

Sinds zondagavond is het schoolleven totaal anders. Tot en met D.V. 6 april werken we op afstand aan ons schoolwerk. We hebben voor jullie kort …

Bericht ouder(s) én leerlingen inzake onderwijs op afstand

#Locatie Kesteren

Bericht ouder(s) én leerlingen inzake onderwijs op afstand

Gepubliceerd op 17 maart 2020

Ouder(s)/verzorger(s) hebben een brief gekregen waarin is aangekondigd dat de leerlingen maandag en dinsdag vrij hebben. Deze dagen gebruiken we als school om ons voor …