#Locatie Amersfoort

Sectie-bezoek scheikunde aan RWZI Amersfoort

Gepubliceerd op 13 april 2018

Op een zonnige dinsdagmiddag heeft de vrijwel voltallige sectie scheikunde van het Van Lodenstein College de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Amersfoort bezocht. Onze scheikunde-nestor heemraad B. van Vreeswijk onderwees ons in de chemie achter het hele zuiveringsproces, waar de koppeling met examenvragen van voorgaande jaren niet ontbrak. Uitdrukkelijk kwam de behoefte aan gesloten kringlopen (van koolstof, stikstof en fosfor) naar voren, waarbij kennis van de scheikunde helpt om ook dit zuiveringsproces steeds meer ‘circulair’ te laten verlopen. De RWZI wordt tegenwoordig dan ook een energie- en grondstoffenfabriek genoemd. Vervolgens ontvingen we een rondleiding over het terrein waarbij we de chemie in praktijk hebben gezien (en geroken). Mooie indrukken om het scheikunde-onderwijs op de scholen te verlevendigen.

Sectie-bezoek scheikunde aan RWZI Amersfoort
Scratch Messiah 2020

#Locatie Amersfoort

Scratch Messiah 2020

Gepubliceerd op 27 januari 2020

Op vrijdag 31 januari 2019 zingen 230 (oud)leerlingen voor de zesde keer de Messiah van G.F. Händel in de St. Joriskerk. Meezing- en luisterkaarten bestellen …

Wij komen naar je toe!

#Locatie Amersfoort

Wij komen naar je toe!

Gepubliceerd op 21 november 2019

Je kunt ‘m zomaar tegenkomen in je woonplaats: de kleurrijke Van Lodensteinbus! We zijn dan wellicht op weg naar een basisschool om voorlichting te geven …

Er zijn weer ouderavonden…

#Locatie Amersfoort

Er zijn weer ouderavonden…

Gepubliceerd op 14 november 2019

11 en 16 december zijn er ouderavonden op onze locatie. Komt u ook? De uitnodiging voor deze avonden ontvangt u per mail. Inschrijven voor de …