#Locatie Amersfoort

Sectie-bezoek scheikunde aan RWZI Amersfoort

Gepubliceerd op 13 april 2018

Op een zonnige dinsdagmiddag heeft de vrijwel voltallige sectie scheikunde van het Van Lodenstein College de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Amersfoort bezocht. Onze scheikunde-nestor heemraad B. van Vreeswijk onderwees ons in de chemie achter het hele zuiveringsproces, waar de koppeling met examenvragen van voorgaande jaren niet ontbrak. Uitdrukkelijk kwam de behoefte aan gesloten kringlopen (van koolstof, stikstof en fosfor) naar voren, waarbij kennis van de scheikunde helpt om ook dit zuiveringsproces steeds meer ‘circulair’ te laten verlopen. De RWZI wordt tegenwoordig dan ook een energie- en grondstoffenfabriek genoemd. Vervolgens ontvingen we een rondleiding over het terrein waarbij we de chemie in praktijk hebben gezien (en geroken). Mooie indrukken om het scheikunde-onderwijs op de scholen te verlevendigen.

Sectie-bezoek scheikunde aan RWZI Amersfoort
Musica di Lodo weer van start

#Locatie Amersfoort

Musica di Lodo weer van start

Gepubliceerd op 18 september 2019

Vorige week werden de nieuwe muzikale plannen van Musica di Lodo gepresenteerd. Een groot aantal leerlingen reageerde enthousiast en schreef zich direct in. De eerste …

Wordt meneer Pater de ‘Mediathecaris van het jaar’?

#Locatie Amersfoort

Wordt meneer Pater de ‘Mediathecaris van het jaar’?

Gepubliceerd op 4 september 2019

Onze mediathecaris, meneer Pater, is genomineerd voor de nationale titel 'Mediathecaris van het jaar! Of meneer Pater daadwerkelijk de mediathecaris van het jaar wordt, ligt …

Jan-0-Six in het Rijksmuseum!!

#Locatie Amersfoort

Jan-0-Six in het Rijksmuseum!!

Gepubliceerd op 28 juni 2019

Het was een spannende week! Van de ruim 8000 inzendingen waren er maar liefst 600 overgebleven voor de finale. Eindelijk kwam het verblijdende mailtje binnen: Gefeliciteerd! …