#Locatie Amersfoort

Meelopen in de Tweede Kamer!

Gepubliceerd op 5 april 2016

Na een uitnodiging van mevrouw Dikkers (PvdA) zijn we (Rick Gouman en Marten van Dam uit klas 1VA) op 11 februari naar de Tweede Kamer geweest, en hebben we een dag meegelopen met haar.
In de ochtend zijn we samen met mevrouw Dikkers naar een vergadering van de landbouw- en visserijraad geweest. Na die vergadering hebben we geluncht in het restaurant van de Tweede Kamer dat eigenlijk alleen voor Kamerleden bedoeld is.
’s Middags zijn we eerst even naar Kees van der Staaij gelopen. Mevrouw Dikkers kwam er namelijk al snel achter dat wij eigenlijk SGP’ers zijn. We hebben even met hem gepraat en een foto gemaakt. Daarna liep mevrouw Dikkers even naar de fractieleider van de PvdA, Samsom, om een afspraak te maken. We zijn ook even met SGP voorlichter Menno de Bruyne mee geweest. Met hem kwamen we Rutte tegen. Als laatste zijn we naar een debat over vluchtelingen geweest. Al met al was het super leuk om een dag van een Kamerlid mee te maken!

Geen ruimte voor nuance!

#Locatie Amersfoort

Geen ruimte voor nuance!

Gepubliceerd op 27 mei 2019

De EU, wat vinden we daar nou van? Om die vraag draaide de debatavond die woensdagavond in de aula van het Van Lodenstein College te …

Jan-0-Six in de finale!

#Locatie Amersfoort

Jan-0-Six in de finale!

Gepubliceerd op 27 mei 2019

Hanna, die het iniatief voor de deelname had genomen, las voor de klas het bericht van het Rijksmuseum voor: Hartelijk bedankt voor je inzending voor de …

3VA en Rembrandt

#Locatie Amersfoort

3VA en Rembrandt

Gepubliceerd op 29 maart 2019

Rembrandt, onze beroemdste schilder overleed 350 jaar geleden. In verband daarmee organiseert het Rijksmuseum de tentoonstelling ‘Lang leve Rembrandt’. Als het kunstwerk dat je inzendt geselecteerd …

'Ziet, de hand des HEEREN is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen; en Zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen'. Jesaja 59:1

Gods arm is niet te kort om jou in je hart te grijpen, Zijn oor is niet doof om jouw gebed te horen'.

 

J.J. van Haeften

docent godsdienst