#Locatie Barneveld

De onderwijszorgklas

Gepubliceerd op 29 januari 2019

Sinds augustus 2017 is er een ‘onderwijszorgklas’ gestart binnen onze school op de locatie Barneveld. Op deze groep werken een docent en begeleiders samen met instellingen en bedrijven om leerlingen flexibel gebruik te laten maken van onderwijs en dagbesteding/stage.

Het gaat om leerlingen van 12 tot 16 jaar met een intensieve zorgbehoefte. Voor deze leerlingen is de zorgvraag of begeleidingsbehoefte te groot om binnen een zorgarrangement van een trajectklas voortgezet ‘speciaal’ onderwijs mee te komen. Doordat de begeleiders binnen de onderwijszorgklas continu kunnen inspelen op de onderwijs-, begeleidings- of zorgbehoefte van de leerlingen, kunnen ook deze leerlingen groeien in hun ontwikkeling.

Dhr. A.P. Baaij, teammanager zorg

De onderwijszorgklas
De onderwijszorgklas
PPO

#Locatie Barneveld

PPO

Gepubliceerd op 15 april 2019

PPO groen en natuur, dat dat hoort bij elkaar zoals een plant die niet zonder wortels kan. En wat is er dan mooier om ook voor …

Bezoek studenten uit Schotland

#Locatie Barneveld

Bezoek studenten uit Schotland

Gepubliceerd op 1 april 2019

Het Van Lodenstein College locatie Barneveld zamelt ieder schooljaar geld in voor een goed doel. Voor schooljaar 2018-2019 is ervoor gekozen om het Christelijk onderwijs …

Ouderavonden

#Locatie Barneveld

Ouderavonden

Gepubliceerd op 18 maart 2019

Op woensdag 10 april en maandag 15 april worden de ouderavonden weer gehouden. Komt u ook? De uitnodiging ontvangt u deze week per mail. Inschrijven voor …