#Locatie Barneveld

Bezoek studenten uit Schotland

Gepubliceerd op 1 april 2019

Het Van Lodenstein College locatie Barneveld zamelt ieder schooljaar geld in voor een goed doel. Voor schooljaar 2018-2019 is ervoor gekozen om het Christelijk onderwijs in Schotland te steunen. Om dit goed onder de aandacht te blijven houden heeft het VLC 3 scholen uit Schotland uitgenodigd om naar Nederland te komen. Dit bezoek heeft plaatsgevonden van dinsdag 19 maart tot vrijdag 22 maart jl.

De kinderen van de scholen hebben alle klassen van onze school een bezoek gebracht. Tijdens dit bezoek gaven ze een presentatie over hun school en leven. In het kader van internationalisering hebben 3-havo leerlingen deze kinderen en begeleiders begeleid.
Niet alleen in het gastgezin, maar ook in en buiten de school.

We zijn iedereen heel dankbaar voor alles wat gedaan is. We kunnen spreken van een succes!
Vrijdag 24 mei D.V. is er in de avond een actiemarkt bij ons op school.
We zullen daarmee deze actie afsluiten.

Noteert u deze datum vast in uw agenda?

 

Bezoek studenten uit Schotland
Bezoek studenten uit Schotland
Bezoek studenten uit Schotland
Bezoek studenten uit Schotland
Bezoek studenten uit Schotland
Bezoek studenten uit Schotland
Bezoek studenten uit Schotland
PPO

#Locatie Barneveld

PPO

Gepubliceerd op 15 april 2019

PPO groen en natuur, dat dat hoort bij elkaar zoals een plant die niet zonder wortels kan. En wat is er dan mooier om ook voor …

Ouderavonden

#Locatie Barneveld

Ouderavonden

Gepubliceerd op 18 maart 2019

Op woensdag 10 april en maandag 15 april worden de ouderavonden weer gehouden. Komt u ook? De uitnodiging ontvangt u deze week per mail. Inschrijven voor …

De onderwijszorgklas

#Locatie Barneveld

De onderwijszorgklas

Gepubliceerd op 29 januari 2019

Sinds augustus 2017 is er een ‘onderwijszorgklas’ gestart binnen onze school op de locatie Barneveld. Op deze groep werken een docent en begeleiders samen met …