Profielen

In klas 3 en 4 van het vmbo krijg je te maken met profielen. Een profiel bereidt je voor op je vervolgopleiding en het werk dat je uiteindelijk wilt gaan doen. In elk profiel krijg je theorie, praktijk en stage.

Maar uit welke profielen kun je eigenlijk kiezen? Op het Van Lodenstein College in Kesteren worden er twee aangeboden:

Economie & Ondernemen (E&O)
Zorg & Welzijn (Z&W)

Het is ook mogelijk te kiezen voor een van onderstaande profielen. Je volgt dan een deel van de (praktijk)vakken op de locatie Hoevelaken.

Groen
Bouwen, wonen & interieur (BWI)
Mobiliteit & Transport (M&T)
Produceren, installeren & energie (PIE)

Welk profiel je ook kiest, de volgende gemeenschappelijke vakken zijn op het vmbo verplicht:

  1. Nederlands
  2. Engels
  3. Maatschappijleer 1
  4. Beeldende vorming of muziek
  5. Lichamelijke Opvoeding

Welke andere vakken je krijgt, is afhankelijk van het profiel dat je kiest. Dit noemen we beroepsgerichte profielvakken. In de loop van leerjaar 3  kies je ook een aantal keuzevakken. Dat kunnen vakken zijn binnen je profiel om je er nog verder in te verdiepen, maar je mag ook keuzevakken kiezen uit een ander profiel als je liever een bredere opleiding hebt. Het aantal keuzevakken is afhankelijk van de leerweg die je volgt. Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg zijn het er minimaal vier, voor de gemengde leerweg zijn het er minimaal twee.

Uiteraard word je bij alle keuzes die moeten worden gemaakt, geholpen door docenten en mentoren. Deze loopbaanbegeleiding (LOB) begint al in je eerste jaar op het vmbo.