PTA vmbo-bovenbouw

De afkorting PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Voor alle leerweg/profielen is een apart PTA.
Klik op de naam van je profiel of afdeling voor jouw PTA. Succes!