Ouderpanel

Het ouderpanel van het Van Lodenstein College in Kesteren heeft zich als doel gesteld een goede relatie tussen ouders en school te bevorderen.

Daarom gaan wij regelmatig met de directie in gesprek om informatie en ideeën uit te wisselen. Hierdoor krijgen wij de mogelijkheid om als ouders aan de school kenbaar te maken wat wij belangrijk vinden, waar we mogelijk tegen aanlopen en wat we graag anders zouden zien. Daarnaast biedt de school ons ruimte om gevraagd en ongevraagd advies te geven over allerlei onderwerpen.

Ook willen wij graag aanspreekpunt zijn voor ouders. Dat betekent dat u bij ons terecht kunt met uw vragen, verbeterpunten en mogelijke problemen met betrekking tot algemene zaken die de school betreffen.

Daarnaast vinden wij het belangrijk de verbondenheid tussen ouders onderling te stimuleren.

Wij doen dit onder andere door het organiseren van thema-avonden. De thema’s voor deze avonden hebben betrekking op een onderwerp rondom opvoeding. Te denken valt aan onderwerpen als: het stellen van grenzen, mediagebruik of opvoeden in een seculiere samenleving. We nodigen voor deze avonden een spreker uit. In het tweede gedeelte van de avond gaan we als ouders in groepjes uiteen om door te spreken over het onderwerp  en elkaar zo ook onderling te ontmoeten.

Tot slot. Aarzel niet om contact op te nemen met het ouderpanel. Al uw vragen, opmerkingen en/of suggesties zijn van harte welkom. Ons emailadres is: ouderpanelvlc@kliksafe.nl.

 

HET OUDERPANEL                                                VOOR OUDERS                                                 DOOR OUDERS