Leerlingbegeleiding

De leerlingbegeleiding op onze school is als volgt georganiseerd:

De spil in de dagelijkse begeleiding is de mentor van de leerling. Deze is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen omdat deze docent(e) zijn mentorleerling vaak het beste kent. Bij de komst van nieuwe brugklassers op school zorgt de mentor ook voor de eerste opvang. Voor vrij vragen of vragen van bredere onderwijskundige aard is de teammanager de aangewezen persoon. Uiteraard hopen we dat alle leerlingen een probleemloze schoolloopbaan hebben.  Soms hebben kinderen een steuntje in de rug nodig als alles niet vanzelf gaat.

Er zijn diverse mensen op onze school die onze leerlingen wat extra hulp kunnen bieden als dat nodig is.

Lees meer over onze basisondersteuning.
Lees meer over onze speciale ondersteuning.