Huisregels

Het belangrijkste gebod op school is het gebod dat de Heere Jezus ons gaf: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Daarnaast hebben wij de volgende huisregels:

Wij….

 1. Luisteren naar elkaar;
 2. Lachen alleen met elkaar;
 3. Praten positief tegen elkaar;
 4. Praten positief met elkaar;
 5. Houden rekening met iedereen, want iedereen telt mee;
 6. Beoordelen elkaar niet op het uiterlijk;
 7. Praten een ruzie uit, waarna we elkaar vergeven en de ruzie vergeten;
 8. Behandelen de ander zoals we graag zelf behandeld willen worden;
 9. Vertellen de mentor wanneer iemand gepest wordt (dit is geen klikken);
 10. We blijven van elkaars spullen af;
 11. We blijven van elkaar af;
 12. Zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt;
 13. Laten iedereen in zijn/haar waarde.