Verrijkingsprogramma

Hoog- of meerbegaafdheid op onze school

Het kan zijn dat u of de omgeving denkt dat uw kind hoog- of meerbegaafd is. Nou, zo eenvoudig is die diagnose niet vast te stellen. Voor het signaleren van HB zijn nog niet veel instrumenten en het is tijdrovend om een bepaald soort intelligentie vast te stellen. De bekende IQ test zegt wel wat. En landelijk wordt ervan uit gegaan dat een leerling boven de IQ van 130 hoogbegaafd is. Ook zijn de CITO, de NIO en de CBO-screening slechts een indicatie. En vaak hebben kinderen die dubbel bijzonder zijn (dubbel-gelabeld of twice-exceptional) een misdiagnose. HB betekent meer dan alleen slimmer zijn dan de meeste. Hoogbegaafde mensen bekijken en ervaren de wereld vaak op een andere manier dan de doorsnee mens. HB-ers zijn meestal wel extreem prikkelgevoelig.

 

 

 

 

 

 

Op de basisschool kunnen veel van deze leerlingen met gemak goede cijfers halen, zonder dat ze systematisch leren. Met ‘gewoon even overkijken’ komen ze een heel eind. Daarom hebben veel van deze leerlingen moeite als ze op het voortgezet onderwijs komen en er vaardigheden gevraagd worden die ze nog niet onder de knie hebben. Ze missen de ‘executieve vaardigheden’. Uitval van deze kinderen op het voortgezet onderwijs is best hoog. Vandaar dat de hulpverlening in de komende jaren rondom deze leerlingen steeds meer belangstelling krijgt.

Ook bij het Van Lodenstein College Kesteren voelen wij ons verantwoordelijk voor deze leerlingen, en er is een programma opgezet dat zich intensief hiermee bezig houdt.

We bieden in leerjaar 1, 2 en 3 een module Robotica aan. Met behulp van Lego Mindstorms bouw je in een groepje je eigen robot. In leerjaar 1, 2 en 3 wordt ook de module 3D Design & Printing aangeboden. Verder wordt er een module filosofie gevolgd. Denk jij graag na over belangrijke vragen in dit leven of ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van het denken. Dan is ‘filosoferen’ wellicht iets voor jou!

Dit verrijkingsprogramma is volop in ontwikkeling.

 

Stelt u gerust uw vragen op de ‘open dag’ of ‘kennismakingsavond’ of via de mail.

T. G. Heemskerk HkT@vanlodenstein.nl, teammanager HAVO/VWO onderbouw en plusgroep.

P. van Ginkel Gnk@vanlodenstein.nl , coördinator Hoogbegaafdheid.