Pesten

Wees DAPPER! Meld pesten!

Pesten. Dat gebeurt niet op het Van Lodenstein College in Hoevelaken. Op deze school gaan leerlingen respectvol met elkaar om. Iedereen wordt in zijn waarde gelaten. Er wordt onderling geen enkel verkeerd woord gezegd. Iedereen helpt elkaar zoveel als dat mag. Vervelende opmerkingen? Gemene berichtjes? Met z’n allen tegen één? Iemand negeren? Een racistische opmerking maken? Niet op het Van Lodenstein College in Hoevelaken!

Was dit maar waar! Op scholen voor voortgezet onderwijs wordt gemiddeld ongeveer 10% van de leerlingen gepest. Wie denkt dat pesten onze school voorbij gaat, zit er helaas goed naast. Sterker nog, als er leerlingen zijn die gepest worden, zijn er ook leerlingen die pesten. Om de gepeste en pester heen, zijn er nog leerlingen die meelopen, aanmoedigen, wegkijken of leerlingen die de gepeste helpen.

En dan is er ook nog het personeel van het Van Lodenstein College. Dit personeel vindt pesten onacceptabel en wil dat dit krachtig aangepakt wordt! Dat is duidelijk taal! Hoe aanpakken? In de eerste plaats kan pesten, net als veel andere dingen, bij de mentor gemeld worden. Hij of zij helpt verder. Ook is er in elk team op school in ieder geval één persoon die zich bezig houdt met het voorkomen en aanpakken van pesten. Deze personen noemen zich DAPPER!

Soms is het moeilijk iets zomaar te zeggen. Hoe moet je het zeggen? Wat moet je zeggen? Is dat niet raar? Is dat niet gek? Is het wel waar? Schrijf je het liever op? Hoe of wat dan ook:

Wees DAPPER! Meld pesten!

En als je het moeilijk vindt om iets te zeggen, dan mail je je verhaal gewoon naar dapper@vanlodenstein.nl. Kunnen we samen kijken hoe we er werk van gaan maken!