Klachtenregeling

Klachtenregeling

In school kan er wel eens iets niet goed gaan. Als er iets op school misgaat, dan bespreekt u dat met degene die daarvoor verantwoordelijk is en probeert u tot een oplossing te komen. Ook kan een mentor of leidinggevende soms helpen om de klacht op te lossen.
Er kunnen situaties voorkomen waarbij het niet lukt om met de betrokkene in gesprek te gaan of waarbij het gesprek voor u onbevredigend verloopt. In zulke gevallen kan contact opgenomen worden met één van de vertrouwenspersonen die zulke klachten behandeld.
Zowel leerlingen als ouders en personeelsleden kunnen klachten indienen. De klachten kunnen zowel leerlingen als personeelsleden betreffen. Klachten kunnen gaan over alle onderdelen van het schoolleven, maar zeker als er een situatie ontstaat waarin u zich niet veilig voelt, is het belangrijk om contact met de vertrouwenspersoon op te nemen. Ook wanneer er niet direct een klacht is, maar er toch een vraag is op dit terrein, zijn de vertrouwenspersonen graag bereid om advies te geven. Het Van Lodenstein College wil graag een veilige school zijn, waar eventuele klachten op een transparante manier worden opgelost en daar werken vertrouwenspersonen graag aan mee.
De vertrouwenspersonen van onze locatie zijn mevrouw G. de Jong  (Jg@vanlodenstein.nl ) en de heer A.J.W. van der Vlies (VsA@vanlodenstein.nl).
De volledige klachtenregeling is hier te downloaden.