Loopbaanontwikkeling

Decanaat

De decanen van onze school zijn:

mw. drs. G. de Jong:
– BB/KB economie en ondernemen
– BB/KB  zorg&welzijn

dhr. A.J. Don:
– BB/KB Groen
– BB/KB  BWI
– BB/KB  PIE
– BB/KB  M&T

dhr. J.D.J. van der Wilt:
– Gemengde en theoretische leerweg

 

De decanen informeren en adviseren de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) over de gewenste en mogelijke school- en beroepskeuze en het daarmee samenhangende vakkenpakket of studieprofiel.

In de maand november wordt er een beroepenvoorlichting georganiseerd voor de leerlingen van 3 gl/tl en 4 bb/kb.

In de maand februari vindt de voorlichtingsavond voor sector- en afdelingskeuze vmbo plaats voor de ouders van leerlingen van leerjaar twee van de locaties Amersfoort, Barneveld en Kesteren.