Examenuitslagen 2019

Vrijdag 28 juni 2019 ontvingen we de uitslagen van het tweede tijdvak. In de afbeelding hieronder is te zien wat het percentage geslaagde leerlingen is in 2019 en hoe deze cijfers zich verhouden tot voorgaande jaren. Sommige leerlingen komen nog in aanmerking voor een herkansing in het derde tijdvak.