Vervoer

Een groot aantal van onze leerlingen komt op de fiets naar school. Dit aantal is de laatste jaren sterk toegenomen, alsook de afstanden die afgelegd worden – vaak m.b.v. elektrische ondersteuning. We vinden dat een positieve en gezonde ontwikkeling! Veel van onze leerlingen wonen echter op een betrekkelijk grote afstand van de school. Voor hen is fietsen geen optie. Hierdoor neemt het thema ‘vervoer’ binnen onze organisatie een belangrijke plaats in. Voor informatie over o.a. aanvraag van vervoer en contact verwijzen we u naar het document Regeling leerling-vervoer.

"Praktijkonderwijs, leren door doen!"

Mw. W.G.J. Dorrestijn-van den Brink

Onderwijsassistent