Vertrouwenspersonen

In het kader van de klachtenregeling zijn er op locatie Ede twee personen als vertrouwenspersoon aangewezen, waarvan één tevens anti-pestcoördinator is. Klachten kunnen met een van hen besproken worden, waarbij de inzet is om de klacht in samenspraak met de betrokkenen op te lossen. Zo nodig begeleidt de vertrouwenspersoon de klager bij het doorsturen van de betreffende klacht naar de klachtencommissie.

Lees meer over vertrouwenspersonen en klachtencommissie in paragraaf 15.3 van de schoolgids.

Vertrouwenspersonen: M. Waaijenberg (WbM), mw. M.A. Wassink-Kleppe (MWK)

Anti-pestcoördinator: M. Waaijenberg (WbM)

Wanneer u contact wilt met één van bovenstaande personen kunt u hen mailen via de link met roostercode (tussen haakjes vermeld achter de naam).

"Niet het vele is goed,    het goede is veel"

R. Floor

Coördinator stage