Vertrouwenspersonen

Klachten en ongewenste situaties binnen en buiten de school kunnen leerlingen, ouders en collega’s bespreken met de vertrouwenspersonen. Te denken valt aan seksuele intimidatie, machtsmisbruik, discriminatie, agressie, geweld en pesten. Om klachten op een goede wijze af te handelen, beschikt de school over twee vertrouwenspersonen. Zij helpen om de klacht of ongewenste situatie op de juiste wijze op te lossen. Zo nodig begeleidt de vertrouwenspersoon de klager bij het doorsturen van de betreffende klacht naar de klachtencommissie. Bij meldingen van pesten wordt tevens de antipestcoördinator ingeschakeld. Hierover is meer informatie te vinden in de zorgkaart.

Lees meer over vertrouwenspersonen en klachtencommissie in paragraaf 15.3 van de schoolgids.

Vertrouwenspersonen: M. Waaijenberg (WbM), mw. M.A. Wassink-Kleppe (MWK)

Anti-pestcoördinator: M. Waaijenberg (WbM)

Wanneer u contact wilt met één van bovenstaande personen kunt u hen mailen via de link met roostercode (tussen haakjes vermeld achter de naam).

"Het mooiste compliment dat je iemand kan geven is aandacht"

M.A. Wassink-Kleppe

Zorgcoördinator