Ons onderwijsprofiel

De school voor Praktijkonderwijs wordt dit cursusjaar bezocht door 95 leerlingen. Het is een school voor leerlingen van 12 tot 18 jaar, voor wie een aangepaste leeromgeving noodzakelijk is. Naast de algemeen-vormende vakken is er veel aandacht voor de praktijkvakken.

In de onderwijsloopbaan van de leerling kunnen drie fasen worden onderscheiden. De basisfase (1) is een brede kennismaking, gericht op basisvaardigheden. De oriëntatiefase (2) biedt een verdere oriëntatie op o.a. de persoonlijke interesses van de leerling en de vak-competenties bij de gekozen praktijkrichting. De uitstroomfase (3) leidt de leerlingen toe naar een plaats op de arbeidsmarkt en leidt waar mogelijk tot een certificaat of opleiding.

Binnen de fases worden groepen leerlingen samengesteld naar leeftijd en niveau. Door een zo goed mogelijk pedagogisch klimaat te scheppen, willen we bereiken dat een leerling zich thuis gaat voelen op school. Een veilige situatie is immers één van de belangrijkste voorwaarden om tot leren te komen.

Ons onderwijsprofiel
Ons onderwijsprofiel
Ons onderwijsprofiel
Ons onderwijsprofiel
Ons onderwijsprofiel

"Eigenwijs is ook wijs"

Willemien Arends

Leerling klas E4C