Onderwijsprofiel

De school voor Praktijkonderwijs wordt dit cursusjaar bezocht door 95 leerlingen. Het is een school voor leerlingen van 12 tot 18 jaar, voor wie een aangepaste leeromgeving noodzakelijk is. Naast de algemeen vormende vakken is er veel aandacht voor de praktijkvakken en stages.

In de onderwijsloopbaan van de leerling kunnen drie fasen worden onderscheiden:

Binnen de fases worden groepen leerlingen samengesteld naar leeftijd en niveau. Door een zo goed mogelijk pedagogisch klimaat te creëren, willen we bereiken dat een leerling zich thuis gaat voelen op school. Een veilige situatie is immers één van de belangrijkste voorwaarden om tot leren te komen.

"Praktijkonderwijs, leren door doen!"

Mw. W.G.J. Dorrestijn-van den Brink

Onderwijsassistent